Breaking News

Kto to jest socjopata? Definicja i cechy

Socjopatą nazywa się osobę, kora ma problemy z odnalezieniem się w społeczeństwie, a nawet nie chce do niego należeć. Dzisiaj bardzo można spotkać się właśnie z tym terminem, chociaż przez wielu nie jest on prawidłowo rozumiany. Warto więc dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest socjopata!

Socjopata definicja

Socjopatą określa się człowieka, u którego występują cechy socjopatii. To zaburzenie osobowości, które odnosi się do stanu, gdy dana osoba nie dostosowuje się do reguł panujących w społeczeństwie, a nawet przekracza je i łamie.

Czego boi się socjopata? Trudno powiedzieć, ponieważ każdy przypadek jest w indywidualny. Bardzo często socjopaci nie lubią, gdy zdarzenia nie przebiegają według ich schematu, co demonstrują przez niezadowolenie, obrażanie się. Również socjopaci obawiają się porażki, która może być wynikiem dyskusji czy też innych kontaktów z osobami.

Socjopata a psychopata

Bardzo często można spotkać się z porównaniem do siebie socjopaty i psychopaty. Zdarza się też, że oba te terminy są traktowane tak samo. Należy jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości mamy do czynienia z innymi osobami.

Socjopatia nie oznacza zatem psychopatii, chociaż te dwa terminy wcale się nie wykluczają. Istnieje zatem możliwość, że osoba, która jest socjopatyczna, może być również psychopatyczna i na odwrót.

Socjopata cechy

Wśród najważniejszych cech określających socjopatię znajdują się przede wszystkim:

  • brak współczucia i empatii dla innej osoby
  • niedostrzeganie potrzeb innych osób
  • przedmiotowe traktowanie ludzi
  • egocentryzm
  • dążenie do celu bez patrzenia na innych
  • uważanie, że nie ma się żadnych wad
  • brak odpowiedzialności za czyny innych osób

W internecie dostępne są także specjalne serwisy, na których można wykonać specjalny socjopata test. Wystarczy odpowiedzieć na znajdujące się w nim pytania, aby dowiedzieć się, czy ma się cechy socjopaty.

Jak rozpoznać socjopatę?

Często bardzo trudno jest wskazać, że ma się do czynienia z osobą będącą socjopatą.  Nawet socjopata w związku może się bardzo dobrze maskować.

Zwykle socjopatę można rozpoznać po bliższym poznaniu, między innymi przez spojrzenie na jego sposób traktowania innych osób. Często zdarza się też, że socjopata po rozstaniu zaczyna być bardzo nieprzyjemny dla swojego partnera czy partnerki.

W jaki sposób powinno się postępować z socjopatą? Takie osoby mogą być toksyczne, dlatego często najlepszym rozwiązaniem jest unikanie z nimi kontaktu.